Trung Cấp

Tuyển sinh Trung cấp, đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ năm 2018

Hội đồng tuyển sinh trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo xét tuyển hệ trung cấp chính quy và các khóa đào tạo ngắn hạn đợt năm 2018 như...

Y sỹ

Ngành đào tạo: Y SỸ  Mã ngành: 5720101 Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...

Dược

Ngành đào tạo: DƯỢC   Mã ngành: 5720201 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...