Trung Cấp

Trường Y Dược Vạn Hạnh dành 30 chỉ tiêu tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Y sỹ y học cổ truyền

Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh cho biết nhà trường dành 30 chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 Trung cấp Y sỹ y học cổ truyền đợt 1 năm 2021.

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2021

Thí sinh tải phiếu đăng ký xét tuyển năm 2021 tại đây