Category Archives: TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng trình Dược viên

Tuyển dụng trình Dược viên

Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc:  Chịu trách nhiệm... [Chi tiết]

Chuyên viên kinh doanh quốc tế

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tìm kiếm khách... [Chi tiết]

Chuyên viên ban đầu tư vốn

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Mô tả công việc: Tìm kiếm khách... [Chi tiết]

Lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp năm 2017

Với mục đích – Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các Trường thành... [Chi tiết]

TUYỂN DỤNG NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA VÀ ĐIỀU DƯỠNG

TUYỂN DỤNG NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA VÀ ĐIỀU DƯỠNG

0969.390.333
Liên hệ