Lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp năm 2017

Với mục đích

– Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các Trường thành viên khối HEDU (VHU; VXC; VTS; VHS; ALS) với các doanh nghiệp (bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc HungHau Holdings & các doanh nghiệp bên ngoài HungHau Holdings).

– Tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do các Trường thành viên thuộc khối HEDU đã và đang đào tạo.

– Tạo điều kiện cho sinh viên của các Trường thành viên thuộc khối HEDU tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, thực tiễn quy trình, điều kiện tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp từ các nhà tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

– Giúp các Trường  thành viên thuộc khối HEDU tiếp nhận thông tin phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Xem thêm thông tin tuyển sinh của Trung cấp Y dược Vạn Hạnh

► Website: http://vhs.edu.vn

► Số điện thoại tư vấn: 0969 390 333 – 0937 356 535

0969.390.333
Liên hệ