Category Archives: THÔNG BÁO

DANH SÁCH MIỄN TRỪ MÔN HỌC KHÓA 2023-2025

DANH SÁCH MIỄN TRỪ MÔN HỌC KHÓA 2023-2025

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP CHO HỌC SINH SINH VIÊN KHÓA 2022-2024 NĂM HỌC 2023-2024

HEH_ Thông báo thực tập tốt nghiệp các ngành khóa học 2022-2024 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CÒN NỢ VÀ HỌC PHÍ HỌC KỲ MỚI CỦA CÁC KHÓA 2021,2022,2023 NĂM HỌC 2023-2024

29.03.PKT.HEH Thong bao thu hoc phi nam hoc 2023-2024 khoa 2022 29.03.PKT.HEH Thong bao thu... [Chi tiết]

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024 KHÓA 2021-2023

HEH -Thong bao dang ky xet cong nhan Tot nghiep dot 1 nam 2024

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA THPT NĂM HỌC 2023-2024

HEH QLDT TB on thi tot nghiep cac mon van hoa khoa 22 va cac... [Chi tiết]

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 BỔ SUNG KHÓA 2021 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC – NĂM 2023

Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 bổ sung Khóa 2021 và các... [Chi tiết]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CÒN NỢ VÀ HỌC PHÍ HỌC KỲ MỚI CỦA CÁC KHÓA 2020, KHÓA 2021, KHÓA 2022 VÀ KHÓA 2023

HEH.TB21.23THU HOC PHI KHOA 2020, 2021 HEH.TB21.23THU HOC PHI KHOA 2022 HEH.TB21.23THU HOC PHI KHOA... [Chi tiết]

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2023

THONG BAO XET TOT NGHIEP DOT 2 NAM 2023

0969.390.333
Liên hệ