Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

THÔNG BÁO

Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp

 Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP,

Nay Nhà trường thông báo đến học sinh hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đang học hệ trung cấp tại trường như sau:

1. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đang học các ngành hệ trung cấp tại trường.

2. Trình tự thực hiện và hồ sơ

– Đối với học sinh thực hiện lần đầu: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, người học phải làm đơn có xác nhận của Nhà trường gửi về Phòng Lao động Thương binh & Xã hội nơi học sinh đăng ký hộ khẩu (Tải mẫu đơn).

– Đối với các lần cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập các lần sau, người học không phải làm đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu học kỳ Nhà trường cấp cho người học Giấy xác nhận (Tải mẫu đơn)

Lưu ý: Thời gian học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

3. Hồ sơ, bao gồm các hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí  (Tải mẫu đơn)

– Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

– Bản sao giấy khai sinh.

4. Phương thức chi trả

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội nơi học sinh đăng ký hộ khẩu chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

5. Kinh phí chi trả

Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 10 tháng/năm học (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả 5 tháng (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

6. Mức chi trả:

                                         Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

NHÓM NGÀNH NGHỀ Năm học
2015 – 2016
Năm học
2016 – 2017
Năm học
2017 – 2018
Năm học
2018 – 2019
Năm học
2019 – 2020
Năm học
2020 – 2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản 430 470 520 570 620 690
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 500 550 610 670 740 820
3. Y dược 620 680 750 830 910 1.000

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo – Tuyển sinh, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, số 302A Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0862768499, 0862676500.Để biết thêm thông tin chi tiết học sinh vui lòng xem nội dung của Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH đính kèm theo thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

0969.390.333