Đăng ký tham gia chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi năm 2017”

Đăng ký tham gia chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi năm 2017”

Hiện tại Nhà trường đang phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Văn Hiến, tham gia chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi năm 2017”. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.  Học sinh, học viên tham gia chương trình đăng ký đến hết ngày 15/6/2017.

Mời đăng ký tại đâyhttps://docs.google.com/forms/d/1nwtwg1HQLFZ_BNC9jyWbOqrBeVuwHX5-7UBpawtDpz0/edit

0969.390.333