Các khoá ngắn hạn

Chiêu sinh lớp Xoa bóp - Bấm huyệt

Thời gian dự kiến mở lớp: 18/01/2021

 

Giới thiệu khoá học XOA BÓP - BẤM HUYỆT

Giới thiệu khoá học: LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT

Tuyển sinh lớp học kỹ năng tự vệ

Nhằm trang bị cho người học nhận biết được những tình huống không an toàn, nắm bắt được một số kỹ thuật cơ bản, từ đó có những kỹ năng tự vệ trước những tình huống bị tấn công, bạo lực trong cuộc sống; Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo về việc...