Thông báo Rà soát kết quả học tập, thông tin học sinh; nộp học phí, hồ sơ còn thiếu đối với học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Thông báo Rà soát kết quả học tập, thông tin học sinh; nộp học phí, hồ sơ còn thiếu đối với học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Căn cứ Kế hoạch giáo dục chung năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TCVH, ngày 19/6/2017 về việc ban hành kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm 2017;

Nhà trường thông báo đến học sinh về việc rà soát kết quả học tập, thông tin học sinh; nộp học phí, hồ sơ còn thiếu đối với học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Đối tượng

– Học sinh khóa tuyển sinh năm 2015; học sinh các khóa trước tốt nghiệp muộn so với kế hoạch đào tạo.

Danh sách học sinh thiếu hồ sơ (bao gồm thông tin học sinh), danh sách điểm tổng hợp, danh sách học sinh nợ học phí được đăng tải tại website http://vhs.edu.vn và niêm yết tại bảng tin thông báo của Nhà trường. Đối với thông tin học sinh lưu ý các trường thông tin: họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; nơi sinh (các thông tin này được in trên bằng).

2. Thời gian, địa điểm bổ sung hồ sơ, nộp học phí, lệ phí còn thiếu; rà soát kết quả học tập, thông tin học sinh

    2.1. Thời gian:

Bổ sung hồ sơ, rà soát kết quả học tập, thông tin học sinh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2017.

Nộp học phí, lệ phí còn thiếu: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2017.

    2.2. Địa điểm

– Phòng Đào tạo – Tuyển sinh: Nhận bổ sung hồ sơ thiếu; điều chỉnh về điểm số, thông tin học sinh (nếu có sai sót).

– Phòng Tài chính Kế toán: Thu học phí, lệ phí.

Đề nghị học sinh, các phòng, các khoa có liên quan phối hợp thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo. Sau thời gian quy định trên nếu học sinh không bổ sung hồ sơ thiếu; đóng đầy đủ học phí, lệ phí thì không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo – Tuyển sinh, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh,
Địa chỉ: 302A Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Liên hệ: (028) 6276 8499 – (028) 6267 6500.

0969.390.333
Liên hệ