Chế biến & bảo quản thực phẩm

Ngành đào tạoCÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Mã ngành: 5540108

Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT

Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm đào tạo người học có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình bao gồm các nội dung về hóa sinh, vi sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật, thiết bị, công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm và các kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh.

Học xong Chương trình, người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm và có thể học tiếp các chương trình liên thông lên cao đẳng, đại học.

Kiến thức

– Trình bày được những nội dung cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa sinh, vi sinh, hóa phân tích, xử  lý môi trường và các quá trình cơ bản trong chế biến và bảo quản thực phẩm;

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp vận hành các thiết bị trong các dây chuyền chế biến và bảo quản thực phẩm.

– Mô tả được các quy trình công nghệ chế biến đường, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, sữa và các sản phẩm sữa.

– Trình bày được các phương pháp xác định chất lượng thực phẩm bằng cảm quan và dụng cụ.

– Trình bày được các phương pháp và quy trình bảo quản thực phẩm sau thu hoạch và chế biến.

– Vận dụng đuợc các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn và có khả năng tiếp tục tự học tập, nâng cao trình độ.

Kỹ năng

– Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận hành được máy móc, thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật;

– Vận hành an toàn các thiết bị, dây chuyền sản xuất trong chế biến và bảo quản thực phẩm;

– Thực hiện được các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong chế biến và bảo quản thực phẩm;

– Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra trong trong chế biến và bảo quản thực phẩm;

– Đánh giá được phẩm chất lương thực khi thu mua, nhập kho, chế biến và bảo quản.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;

– Có ý thức trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp;

– Có tính kỷ luật cao, trung thực và tác phong công nghiệp; có ý thức tự học và có tinh thần hợp tác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao trong quá trình làm việc;

– Có ý thức phấn đấu vươn lên để thành đạt trong sự nghiệp.

Vị trí việc làm khi ra trường

Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc của cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca ở các dây chuyền sản xuất chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm, các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm, các cơ cở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong lãnh vực lương thực và các ngành khác có liên quan trong cả nước. Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tiếp ở các bậc cao hơn như cao đẳng, đại học, đào tạo chuyên khoa.

0969.390.333
Liên hệ