Các khoá ngắn hạn

Tuyển sinh lớp học kỹ năng tự vệ

Tuyển sinh lớp học kỹ năng tự vệ

Đào tạo, cấp chứng nhận các lớp Kỹ năng mềm

Đào tạo, cấp chứng nhận các lớp Kỹ năng mềm

Đào tạo ngắn hạn

Hiện nay, các lớp đào tạo ngắn hạn ngày càng trở nên phổ biến trên cả nước. Với mục đích đào tạo tập trung chuyên sâu vào các kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong thời gian ngắn, người học sẽ có được nền tảng cơ bản để tìm kiếm một công việc...