Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Báo Tuổi trẻ phát động Cuộc thi viết "Tôi chọn nghề"