Thư mời cộng tác

13/Sep/2017

Thư mời cộng tác

Trường Trung Cấp Y Dược Vạn Hạnh trân trọng kính mời các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, những cộng sự có tâm huyết và hoài bão cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tham gia thi tuyển vào các chức danh Giáo viên cơ hữu, Cán bộ của Trường.