Tuyển sinh

Dược

Ngành đào tạo: DƯỢC   Mã ngành: 5720201 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...

Điều dưỡng

Ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 5720301 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp...

Y sỹ y học cổ truyền

Ngành đào tạo: Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN Mã ngành: 5720102 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt...