Trung Cấp

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC Mã ngành: 5720602 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh tốt nghiệp THPT Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt...

Kế toán doanh nghiệp

Ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành: 5340302 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt...

Tin học ứng dụng

Ngành đào tạo: TIN HỌC ỨNG DỤNG Mã ngành: 5480205 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt nghiệp THPT Đối tượng:  Học sinh tốt nghiệp THPT, tốt...