Thông báo

Chương trình học bổng và chính sách giảm học phí

       THÔNG BÁO Về chương trình học bổng và chính sách giảm học phí của trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2019 – 2020 Nhà trường thông báo đến học sinh, giáo viên, cán...

Đăng ký tham gia chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi năm 2017"

Hiện tại Nhà trường đang phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Văn Hiến, tham gia chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi năm 2017". Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm giúp đỡ, hướng dẫn...