Thông báo

Chương trình hỗ trợ vay học phí tín chấp

HEDU – kết nối niềm tin

Vay học phí với lãi suất ưu đãi 0%/tháng

Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

  THÔNG BÁO Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung...

Thông báo Rà soát kết quả học tập, thông tin học sinh; nộp học phí, hồ sơ còn thiếu đối với học sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Căn cứ Kế hoạch giáo dục chung năm học 2016 – 2017; Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TCVH, ngày 19/6/2017 về việc ban hành kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm 2017; Nhà trường thông báo đến học sinh...