Tuyển Dụng

Thư mời cộng tác

Trường Trung Cấp Y Dược Vạn Hạnh trân trọng kính mời các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, những cộng sự có tâm huyết và hoài bão cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tham gia thi tuyển vào các chức danh Giáo viên cơ hữu,...

Lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp năm 2017

Với mục đích - Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các Trường thành viên khối HEDU (VHU; VXC; VTS; VHS; ALS) với các doanh nghiệp (bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc HungHau Holdings & các doanh nghiệp bên ngoài HungHau Holdings)...