Quy chế đào tạo TCCN

23/May/2017

Quy chế đào tạo TCCN

Để học tham gia học tập tốt tại trường, học viên cần tìm hiểu rõ quy chế đào tạo trung cấp cuyên nghiệp với những quy định cụ thể về chương trình, thời gian đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo chế độ báo cáo và hình thức xử lý vi phạm,…

QUY CHẾ

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT

ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh là cơ sở đào tạo có uy tín trong lĩnh vực sức khỏe với 3 chuyên nghành gồm: Dược sĩ, Điều dưỡng và Y sĩ. Với phương châm: giỏi y thuật, giàu y đức, trường luôn sẵn sàng cho công tác đào tạo cán bộ y tế giỏi về kỹ năng, vững về lý thuyết và chắc về tay nghề.

Để học tham gia học tập tốt tại trường, học viên cần tìm hiểu rõ quy chế đào tạo trung cấp cuyên nghiệp với những quy định cụ thể về chương trình, thời gian đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo chế độ báo cáo và hình thức xử lý vi phạm,…

Quy chế đào tạo  gồm 5 chương, 29 điều được quy định cụ thể như sau:

Các tin liên quan