Mua bảo hiểm y tế bắt buộc và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho HSSV năm học 2017 – 2018