Đào tạo

Quy trình đào tạo

Với phương châm: Giỏi y thuật, giàu y đức, trường luôn sẵn sàng cho công tác đào tạo cán bộ y tế giỏi về kỹ năng, vững về lý thuyết và tay nghề để có thể đáp ứng nhu cầu cho ngành Y tế đang thiếu nguồn nhân lực đạt chất lượng như hiện nay...

Quy chế đào tạo TCCN

Để học tham gia học tập tốt tại trường học sinh cần tìm hiểu rõ quy chế đào tạo trung cấp cuyên nghiệp với những quy định cụ thể về chương trình, thời gian đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; quản...