Đào tạo

Quy trình đào tạo

Với phương châm: Giỏi y thuật, giàu y đức, trường luôn sẵn sàng cho công tác đào tạo cán bộ y tế giỏi về kỹ năng, vững về lý thuyết và tay nghề để có thể đáp ứng nhu cầu cho ngành Y tế đang thiếu nguồn nhân lực đạt chất lượng như hiện nay...

Quy chế đào tạo TCCN

Để học tham gia học tập tốt tại trường, học viên cần tìm hiểu rõ quy chế đào tạo trung cấp cuyên nghiệp với những quy định cụ thể về chương trình, thời gian đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; quản...

Quy chế Học sinh Sinh viên

Để học tham gia học tập tốt tại trường, ngoài việc tìm hiểu về ngành đào tạo, cách tuyển tuyển sinh, cơ hội việc làm,… học viên cần tìm hiểu và nắm rõ quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy để thực hiện tốt quyền và nghĩ vụ của...