Tuyển sinh

Đào tạo, cấp chứng nhận các lớp Kỹ năng mềm

Đào tạo, cấp chứng nhận các lớp Kỹ năng mềm

Tuyển sinh lớp học kỹ năng tự vệ

Nhằm trang bị cho người học nhận biết được những tình huống không an toàn, nắm bắt được một số kỹ thuật cơ bản, từ đó có những kỹ năng tự vệ trước những tình huống bị tấn công, bạo lực trong cuộc sống; trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo về việc...

Đào tạo ngắn hạn

Hiện nay, các lớp đào tạo ngắn hạn ngày càng trở nên phổ biến trên cả nước. Với mục đích đào tạo tập trung chuyên sâu vào các kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong thời gian ngắn, người học sẽ có được nền tảng cơ bản để tìm kiếm một công việc...