Thông báo

Chương trình học bổng và chính sách giảm học phí

       THÔNG BÁO Về chương trình học bổng và chính sách giảm học phí của trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2019 – 2020 Nhà trường thông báo đến học sinh, giáo viên, cán...

Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

  THÔNG BÁO Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung...