News

Lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp năm 2017

Với mục đích - Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các Trường thành viên khối HEDU (VHU; VXC; VTS; VHS; ALS) với các doanh nghiệp (bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc HungHau Holdings & các doanh nghiệp bên ngoài HungHau Holdings)...

Chương trình hỗ trợ vay học phí tín chấp

HEDU – kết nối niềm tin

Vay học phí với lãi suất ưu đãi 0%/tháng

Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

  THÔNG BÁO Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung...