News

Thị trường việc làm tiềm năng với ngành chế biến thực phẩm

Trong xu thế phát triển đa dạng các sản phẩm từ nguồn nông sản, hải sản và vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, ngành chế biến thực phẩm có nhiều cơ hội phát triển; đặc biệt ở các khu...

Đăng ký tham gia chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi năm 2017"

Hiện tại Nhà trường đang phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Văn Hiến, tham gia chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi năm 2017". Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm giúp đỡ, hướng dẫn...